Books & Publications:

'Kunst voor das Reich Op zoek naar naziroofkunst uit België - Le trésor de guerre des nazis - Art for the Reich: In search of Nazi art from Belgium'

Events and Conferences
International Conferences

Title

Kunst voor das Reich Op zoek naar naziroofkunst uit België - Le trésor de guerre des nazis - Art for the Reich: In search of Nazi art from Belgium

Author

Geert Sels

Date

November 2022

Description
Publisher's Text:

  • Hoe de nazi's massaal kunst uit België weghaalden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond er een immense kunstroof plaats. Vanuit de bezette gebieden versleepten de nazi's kunst naar Duitsland om ambitieuze collecties op te zetten. Voor het eerst wordt dat verhaal voor België verteld. Hoe konden schilderijen van Memling, Van der Weyden, Brueghel, Jordaens en Cranach zomaar het land verlaten? De nazi's haalden woningen leeg, roofden kunst, dwongen eigenaars te verkopen en spendeerden miljoenen rijksmarken op de kunstmarkt.

Na 8 jaar onderzoek legt Geert Sels de puzzelstukken bij elkaar die hij aantrof in archieven in Parijs, Den Haag, Koblenz en de grootste Belgische steden. Met doorgedreven speurwerk brengt hij de trajecten in kaart waarlangs de kunst werd weggehaald. Hij stelt vast dat verzamelaars, handelaars en veilinghuizen zonder veel terughoudendheid meegingen in de kunstverwerving van de nazi's.

Na de oorlog vonden schilderijen uit België hun weg naar het Louvre, Tate Britain, het Getty Museum of de Yale Art Gallery. Nederland, Frankrijk, Duitsland en zelfs Rusland blijken nog altijd kunst te hebben die naar België had moeten terugkeren. Dat maakt het Belgische verhaal tot een internationaal verhaal. Andere werken kwamen wel terug en hangen nu in Belgische musea, maar zonder dat de rechtmatige eigenaars werden opgespoord.

Waarom is dat niet gebeurd? In tegenstelling tot andere landen is België pijnlijk passief gebleven inzake naziroofkunst. Kunst voor das Reich brengt een ongemakkelijke waarheid en is een stresstest voor het overheidsbeleid. Vergeten dossiers komen bloot te liggen en de duistere kant van schilderijen in onze musea wordt belicht.

English translation:

How the Nazis removed art from Belgium en masseImmense art theft took place during World War II. From the occupied territories, the Nazis dragged art to Germany to set up ambitious collections. For the first time, that story is told for Belgium. How could paintings by Memling, Van der Weyden, Brueghel, Jordaens and Cranach just leave the country? The Nazis emptied homes, looted art, forced owners to sell and spent millions of Reichsmarks on the art market.After eight years of research, Geert Sels puts together the puzzle pieces he found in archives in Paris, The Hague, Koblenz and Belgium's biggest cities. With thorough detective work, he charts the routes along which art was taken away. He finds that collectors, dealers and auction houses went along with the Nazis' art acquisition without much restraint.After the war, paintings from Belgium found their way to the Louvre, Tate Britain, the Getty Museum or the Yale Art Gallery. The Netherlands, France, Germany and even Russia still appear to have art that should have returned to Belgium. That makes the Belgian story an international one. Other works did return and now hang in Belgian museums, but without the rightful owners being traced.Why didn't that happen? Unlike other countries, Belgium has remained painfully passive on Nazi looted art. Kunst voor das Reich brings an uncomfortable truth and is a stress test for public policy. Forgotten files are exposed and the dark side of paintings in our museums is highlighted.

French edition (to be published on 24 January 2023)
Le trésor de guerre des nazis

Enqûete sur le pillage d'art en Belgique
  • La première grande étude sur les oeuvres d'art volées par les Nazis en Belgique

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich se livra à un pillage artistique sans précédent en Europe. Ce livre apporte un éclairage inédit sur les spoliations commises en Belgique. Les Nazis emportèrent des tableaux de Memling, Brueghel et Jordaens ; dépouillèrent des particuliers ; et dépensèrent des millions de reichsmarks pour acquérir d'autres oeuvres d'art.

Pendant huit années d'investigation, Geert Sels a méticuleusement reconstitué le puzzle à l'aide des pièces trouvées dans des archives à Paris, La Haye, Coblence et un peu partout en Belgique. Des collectionneurs, marchands et maisons de vente aux enchères sans scrupule auraient aidé les Nazis à mettre la main sur d'innombrables oeuvres d'art.

Ce livre dévoile les moyens utilisés pour faire sortir toutes ces oeuvres du pays. Des tableaux échouèrent plus tard au Louvre, au Tate Britain, au Getty Museum ou à la Yale Art Gallery. Même la Russie détient encore des oeuvres d'art qui auraient dû retourner en Belgique après la guerre.

D'autres oeuvres sont bel et bien revenues, mais se trouvent aujourd'hui dans des musées, sans que l'on ait pris la peine de chercher leurs propriétaires légitimes.Geert Sels
is cultuurredacteur van De Standaard. Daarnaast is hij geassocieerd onderzoeker van het CegeSoma, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij. Voor een reeks over naziroofkunst kreeg hij de Loep voor de beste onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en Nederland.

Geert Sels is culture editor of De Standaard. He is also an associate researcher at CegeSoma, Study and Documentation Centre War and Contemporary Society. For a series on Nazi art theft, he received the Loep for best investigative journalism in Flanders and the Netherlands.


Dutch Publication Details

Afwerking: Hardback
Aantal pagina's: 432
Afmetingen: 250x180
Verschijningsdatum: 29/11/2022
EAN: 9789401428743
Nur-code: Geschiedenis algemeen
Uitgever: Lannoo
Druk: 1

French Publication Details

Couverture: Couverture cartonnée
Nombre de pages: 432
Format: 240x155
Date de parution: 24/01/2023
EAN: 9782390252184
Editeur: RACINE
Edition: 1


Sources:
https://www.lannoo.be/nl/kunst-voor-das-reich accessed 29 November 2022
https://www.racine.be/fr/le-tr%C3%A9sor-de-guerre-des-nazis accessed 29 November 2022
return to list of books and publications
© website copyright Central Registry 2024