News:

Proces start rond gestolen ‘Maria Magdalena’ - Trial begins about stolen 'Mary Magdalene'

1998
1970
1945
De Standaard Monday 27 June 2022

De erfgenamen van Lionel Hauser, neef van Marcel Proust, willen hun schilderij van Adriaen van der Werff terug. De nazi’s stalen het van grootvader Hauser, maar Christie’s wil het verkopen.

Berouwvolle Maria Magdalena.

In 2018 zocht veilinghuis Christie’s contact met de erfgenamen van Lionel Hauser, die was overleden in 1958. Christie’s wou het schilderij De berouwvolle Maria Magdalena door Adriaen van der Werff uit 1707 verkopen, maar trof het aan in de Franse lijst van roofkunst. Het werk was door de nazi’s in 1943 gestolen van Hauser, die zich neef, goede vriend en persoonlijke bankier mocht noemen van Marcel Proust. Christie’s had het in 2005 al eens verkocht, maar toen nog zonder onderzoek en zonder de nabestaanden in te lichten.

Christie’s beweert dat de koper uit 2005 rechtmatige eigenaar is en stelt voor om de opbrengst van de nakende verkoop fiftyfifty te verdelen. Maar de nabestaanden willen gewoon hun schilderij terug. ‘De kwaaie wil van de verkopers contrasteert met het geschiedkundige werk dat wij verrichten’, voert de familie aan. ‘Het was een mooi moment toen we de brief terugvonden die Lionel op 15 mei 1945 stuurde naar de voorzitter van de commissie voor teruggave van kunst.’

Het proces begint woensdag in Parijs.(jst)

English translation

The heirs of Lionel Hauser, cousin of Marcel Proust, want their painting by Adriaen van der Werff back. The Nazis stole it from grandfather Hauser, but Christie's wants to sell it.

In 2018, Christie's auction house sought to contact the heirs of Lionel Hauser, who had died in 1958. Christie's wanted to sell the 1707 painting The Repentant Mary Magdalene by Adriaen van der Werff, but found it in the French list of looted art. The work had been stolen by the Nazis in 1943 from Hauser, who could call himself cousin, close friend and personal banker to Marcel Proust. Christie's had already sold it once in 2005, but at that time without investigating and not informing the next of kin.

Christie's claims that the 2005 buyer is the rightful owner and proposes to split the proceeds of the impending sale fifty-fifty. But the relatives just want their painting back. 'The ill will of the sellers contrasts with the historical work we are doing,' the family argues. 'It was a great moment when we found the letter Lionel sent to the chairman of the commission for the restitution of art on May 15, 1945.'

The trial begins Wednesday in Paris.(jst)


 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220626_97652046
© website copyright Central Registry 2022