News:

Alfred Hammerstein stapt op als voorzitter Restitutiecommissie

1998
1970
1945
NRC 24 November 2020
By Arjen Ribbens

Hammerstein vertrekt vlak voor de publicatie van een evaluatie van het Nederlandse restitutiebeleid op het gebied van roofkunst. Op dat beleid is recent veel kritiek geweest.


Berglandschap met boomstronk (circa 1620) door Jacob van Geel. Het werk bevindt zich in Museum Boijmans Van Beuningen. Vorig jaar oordeelde de Restitutiecommissie dat het schilderij niet teruggegeven hoeft te worden aan de nazaten van Joseph Henri Gosschalk.

Alfred Hammerstein heeft per 1 december ontslag genomen als voorzitter van de Restitutiecommissie. Zijn vertrek komt vlak voor dat een commissie onder voorzitterschap van Jacob Kohnstamm een evaluatierapport over het Nederlandse restitutiebeleid op het gebied van roofkunst zal aanbieden aan minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66). Dat gebeurt op 7 december.

De Restitutiecommissie is in 2001 in het leven geroepen om advies uit te brengen over claims op naziroofkunst in Nederlands openbaar bezit. Recente adviezen van de commissie, waarbij het belang van een geroofd schilderij voor een museum een belangrijke rol speelde bij het wel of niet teruggeven, werden internationaal fel bekritiseerd. In NRC stelden twee vertegenwoordigers van belangrijke joodse organisaties dat Nederland door het nieuwe beleid het risico liep „om van leider in kunst-restitutie tot paria te verworden”.

Hammerstein, oud-president van het Gerechtshof te Arnhem, is sinds 2016 voorzitter van de Restitutiecommissie. In een opinie-artikel in NRC noemde hij de kritiek op het Nederlands roofkunstbeleid suggestief en niet berustend op feiten. Hammerstein wilde dinsdagmorgen alleen bevestigen dat hij opstapt. „Het is a fact of life.” In overleg met de minister, zei hij, heeft hij afgesproken zijn vertrek niet toe te lichten.


https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/24/alfred-hammerstein-stapt-op-als-voorzitter-restitutiecommissie-a4021205
© website copyright Central Registry 2024